Selecteer een pagina

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Frickers (Web)design kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Frickers (Web)design, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Frickers (Web)design verstrekt. Frickers (Web)design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

WAAROM FRICKERS (WEB)DESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

Frickers (Web)design verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Frickers (Web)design jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van (Web)design en grafische Vormgeving.

HOE LANG FRICKERS (WEB)DESIGN GEGEVENS BEWAART

Frickers (Web)design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Frickers (Web)design verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Frickers (Web)design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Frickers (Web)design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Frickers (Web)design maakt momenteel geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@frickers.nl. Frickers (Web)design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Frickers (Web)design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Frickers (Web)design van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Frickers (Web)design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@frickers.nl.

www.frickers.nl en www.frickers.eu zijn websites van Frickers (Web)design. Frickers (Web)design is als volgt te bereiken:
Bedrijfs/postadres; Beukendreef 48, 5056 ca Berkel-Enschot
Telefoon: +31 (0)683583803
E-mail: info@frickers.nl